“Een gestructureerde aanpak met veel oog voor de menselijke factor”, het is mijn persoonlijke kernzin om aan een (toevallige) gesprekspartner aan te geven op welke wijze ik organisaties begeleid om een noodzakelijk geworden verandering in een bedrijf of organisatie concreet te maken.

Want medewerkers aansporen om morgen anders te gaan samenwerken aan (nieuwe) gemeenschappelijke uitdagingen of doelstellingen, is vandaag een meer dan actueel punt, stel ik in de praktijk vast. En dit in alle sectoren. Het oude Vlaams spreekwoord ‘stilstaan is achteruitgang’ heeft in deze snel veranderende wereld nog niets van zijn waarde ingeboet.

Inderdaad, efficiënter samen-werken en vernieuwing stimuleren, zonder alleen maar technische expertkennis blindweg te versterken, een open en dynamische werksfeer creëren, transparante communicatie, je medewerkers vertrouwen en meer autonomie geven om initiatieven te ontwikkelen, daar draait het dus vandaag meer en meer om wil je overleven of succesvol zijn met je bedrijf of organisatie.

Opgelet, talent is uiteraard noodzakelijk, maar is zoveel meer dan up-to-date te zijn, of zelfs een voorsprong te hebben in technische kennis. De complexiteit en het multidisciplinair karakter die je vandaag onderliggend ziet in vele activiteitsdomeinen, gekoppeld aan beperkte budgetten, bevestigen die nood tot méér “samen-werken” en “samen vernieuwen” met het huidige team.

Talenten en competenties bij je medewerkers scherper ontdekken en hen uitspelen waar ze goed in zijn vandaag, waar ze een natuurlijke aanleg voor hebben en wat ze ook graag doen, of wat ze eens als een persoonlijke uitdaging zouden zien, is de basis om te bepalen in welke rol(len) ze morgen optimaal tot hun recht kunnen komen in je organisatie.

Kijk naar sportteams : polyvalentie, complementariteit, flexibiliteit, gedrevenheid, vlot samenspel, aanvallers die mee (kunnen) verdedigen, flankverdedigers die mee (kunnen) aanvallen… het zijn succesfactoren om resultaten te boeken. Om uiteraard de coach niet te vergeten die voor visie, teamspirit een passende omkadering zorgt, al eens een ander tactisch plan lanceert met een andere invulling voor de spelers…

De rode draad van dit stukje is dan ook dat er veel meer potentieel bij de eigen medewerkers aanwezig is dan directieleden, leidinggevenden, zaakvoerders, vaak inschatten. Wordt niet al te vaak aan een ‘schaap met vijf poten’ gedacht bij het plaatsen van een externe vacature (die je dan ook meestal niet krijgt ingevuld), in plaats van eigen medewerkers groeikansen te geven ? Het stijgend succes van ‘zelfsturende teams’ (cfr. F. Laloux), waardoor managementlagen kunnen weggeknipt worden en rollen onderling anders verdeeld worden, is ook al illustratie daarvan.

Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van ICT (hoe zou ik durven in deze digitaal vooruit gedreven wereld ?), Financiën (vroeg of laat draait elk initiatief uit op een financiële vertaalslag en een noodzakelijk budget) of andere ondersteunende diensten , is de focus van HR toch van essentieel belang : een groep van medewerkers en leidinggevenden, ongeacht hun aantal, in zo goed mogelijke omstandigheden motiveren, ondersteunen en laten groeien om, inspelend op hun natuurlijke talenten, zo goed mogelijk samen beoogde teamresultaten te bereiken.

Laat de succesvolle Rode Duivels een recent, herkenbaar en inspirerend voorbeeld zijn !