Change With Impact logo

ADVIES, BEGELEIDING & COACHING VOOR UW ORGANISATIE IN VERANDERING

Hoe verloopt onze samenwerking?

Op een projectmatige basis met duidelijke afspraken vooraf

Zo duiken er op het einde van het traject geen onverwachte verrassingen op. Na een eerste verkennend gesprek maken we een concreet voorstel van een begeleidingstraject met de geplande activiteiten (interviews, workshops,…) en een einddatum waarop de afgesproken outputs worden opgeleverd.

Dit voorstel houdt rekening met:

  • uw uitdaging of problematiek
  • uw context als vertrekbasis
  • een complementariteit op de reeds aanwezige competenties
  • uw budgettaire mogelijkheden
  • een vooraf overeenkomen timing

Het voorstel kan na overleg worden bijgestuurd, zodat alle partijen met een goed gevoel de samenwerking kunnen opstarten.

In continue wisselwerking met u als opdrachtgever

Tussentijds voorzien we steeds korte feedbackmomenten, zodat wij vooraf onze aanpak kunnen toelichten, u extra accenten kan leggen of bijkomende contextinformatie kan doorgeven, en wij onze bevindingen vrij snel kunnen aftoetsen met u.

Met de aanduiding van een interne coördinator bij grotere en/of implementatietrajecten

Wij zullen u dit altijd aanbevelen; een persoon die wij weliswaar passend ondersteunen. Maar hij of zij kent immers best de complexiteit en gevoeligheden van uw interne werking, een belangrijk gegeven in veranderingstrajecten, en vormt zo tegelijk het interne aanspreekpunt naar collega’s toe.

In open dialoog

Bij de bespreking van een tussentijds- of eindresultaat komt ook een wederzijdse evaluatie van de samenwerking aan bod. Zo kan op passende wijze en in een open dialoog worden teruggeblikt en bijgestuurd op het traject dat we samen doorlopen.

Bijkomende vragen of interesse?

Contacteer ons!