Change With Impact logo

ADVIES, BEGELEIDING & COACHING VOOR UW ORGANISATIE IN VERANDERING

Een 'Start to Change'-traject als een eerste stap?

Er bestaat vaak nog een grote drempel om een externe (organisatie) adviseur in te schakelen bij organisatorische uitdagingen. Met ons ‘Start to Change’-traject trachten we die drempel te verlagen. Het is een kort traject op maat, waarin we met enkele erg gerichte activiteiten onze visie aanreiken op uw uitdaging of problematiek, aangevuld met eerste adviezen en een stappenplan voor een mogelijke vervolgaanpak. Dit alles wordt vertaald in een concreet eindrapport aan een vooraf overeengekomen prijs.

De voordelen van een ‘Start to Change’-traject voor u zijn:

  • U pakt de uitdaging of problematiek aan op een constructieve manier met externe inzichten als leidraad
  • het is een kort traject (5 à 7 mandagen) met een beperkte doorlooptijd (3-tal weken) aan een vooraf overeengekomen prijs
  • de tijdsbesteding voor u en uw medewerkers blijft beperkt
  • U krijgt een beknopt, maar concreet rapport met vaststellingen, extern advies, eerste besluiten en aanbevelingen voor een verdere aanpak
  • U leert ons, onze stijl en onze manier van werken beter kennen

We hanteerden deze formule al meermaals, in diverse sectoren, steeds met een (meer dan) tevreden gevoel van de opdrachtgever.

Is alles dan meteen opgelost na zo’n traject? Uiteraard niet, maar het is wel vaak een eerste noodzakelijke/verkennende stap die stimulerend werkt om de problematiek/ uitdaging verder aan te pakken. Indien u wenst, kunnen we dit aanvullen met een gerichte begeleiding, opvolging en ondersteuning die over een langere periode wordt gespreid (bv. 1 x per maand), zodat de duurzaamheid van de voorgestelde oplossingen kan worden bewaakt en bijgestuurd.

Bent u gebonden om nadien met ons verder te werken? Helemaal niet. U kan een ‘Start to Change’-traject ook als een tussenstap gebruiken in uw veranderingstraject en nadien zelf aan de slag gaan met de verworven resultaten uit deze korte analyse.

Meer toelichting geven we u graag op aanvraag.

Bijkomende vragen of interesse?

Contacteer ons!