Change With Impact logo

ADVIES, BEGELEIDING & COACHING VOOR UW ORGANISATIE IN VERANDERING

Wanneer kan u een beroep doen op ons?

Indien het bijsturen van de dagelijkse werking niet meer helpt, wanneer er ‘stand still’-situaties ontstaan of wanneer u ineens met een grote uitdaging wordt geconfronteerd, is het aangewezen om grote(re) stappen te ondernemen. Een opleiding is dan vaak te theoretisch of te fragmentarisch en daarom niet onmiddellijk toepasbaar. Ideeën die u heeft opgedaan binnen uw netwerk of gehoorde succesverhalen op seminaries blijken in de praktijk moeilijk te vertalen naar uw eigen werkomgeving. Of misschien heeft u toch al eerste stappen gezet, maar geraken deze verzand.

Zoals bijgaand schema illustreert, kan de context van uw vraag naar ons erg verschillend zijn:

  • de aanleiding of oorzaak van een organisatorische verandering die zich opdringt, is niet duidelijk
  • er is nog geen duidelijke visie op de toekomst
  • de aanpak is nog niet helder
  • de nodige veranderingscompetentie is niet aanwezig

Afwachten, te veel afwegen, escalerende knelpunten onvoldoende aanpakken,… Al deze situaties leiden ertoe dat het opstarten van de nodige actie(s) wordt uitgesteld. Op een bepaald ogenblik komt er dan een kantelmoment: ‘Het kan eigenlijk niet langer zo’, ‘we lopen vast’ of ‘hoe pakken we deze uitdaging nu best aan?’ zijn dan vaststellingen en vragen die opkomen.

Herkent u deze situatie? Wij kunnen u op dergelijke momenten de nodige inzichten en ervaring aanreiken. We beheersen alle processtappen om u een complementair begeleidingstraject op maat voor te stellen, rekening houdend met uw context en behoeften.

Bijkomende vragen of interesse?

Contacteer ons!