Change With Impact logo

ADVIES, BEGELEIDING & COACHING VOOR UW ORGANISATIE IN VERANDERING

Wat kunnen wij u bieden?

Een doelgericht begeleidingstraject op maat om uw organisatorische uitdaging of problematiek met een verfrissende blik aan te pakken. En dit vanuit een holistische benadering. Onze ervaring leert immers dat je verschillende dimensies in ogenschouw moet nemen die een onderlinge samenhang vertonen : een duidelijke toekomstvisie, klantgerichte processen, een efficiënte samenwerking, nieuwe technologieën, een goede teamspirit, de juiste omkadering, enz.

Wij bekijken dit vanuit een helikopterview, gaan dieper in op de materie wanneer nodig, en reiken u een realistisch stappenplan aan met passende oplossingen, aanbevelingen en de nodige ondersteuning om een beoogde verandering succesvol te implementeren.

Dit wordt aangevuld met:

  • een grote betrokkenheid en gedrevenheid
  • een open mindset
  • een positief kritische ingesteldheid
  • een groot empathisch vermogen
  • sterke communicatievaardigheden op alle niveaus in uw organisatie, vaak met een vertrouwelijk karakter

Hoe ziet een begeleidingstraject er uit?

Het is steeds een maattraject met een mix van activiteiten (interviews, analyse, multidisciplinaire workshops, observaties, een seminariedag, een korte praktijkgerichte opleiding, …) die gebaseerd zijn op beproefde methodes en ‘best practices’ die we naargelang de noden krachtig bundelen in één coherente benadering naar u toe..

Hoewel een begeleidingstraject verschillende vormen kan aannemen, zijn volgende karakteristieken daarenboven ook steeds aanwezig:

  • een stapsgewijze aanpak
  • een “Top down” en “bottum up”-benadering
  • inschakeling van specifieke expertise indien nodig (bv. juridisch, financieel, ICT, …)

cwi-wat-kunnen-wij-u-bieden2

Bijkomende vragen of interesse?

Contacteer ons!