Change With Impact logo

ADVIES, BEGELEIDING & COACHING VOOR UW ORGANISATIE IN VERANDERING

CWI-cursiefjes

Met CWI-cursiefjes willen we op een originele manier en in een eigen stijl aantonen dat vele basisprincipes van veranderingstrajecten eigenlijk wel bij iedereen onbewust gekend zijn, maar in een professionele omgeving (nog) niet doortastend genoeg worden toegepast.

De stijl die u mag verwachten: licht verteerbare 1 pagina teksten, telkens rond een specifiek topic geschreven, met herkenbare vergelijkingen uit het dagelijkse leven, en een muzikale en/of humoristische knipoog, maar telkens met een boodschap voor u.

Hopelijk dus een positieve inspiratiebron die u bijkomend aanzet om uw uitdaging(en) aan te pakken!

Alvast veel leesgenot.

P.S.: Een constructieve reactie of feedback is altijd welkom.

Onderschat het potentieel bij uw medewerkers niet

Een gestructureerde aanpak met veel oog voor de menselijke factor”, dat is er nodig om noodzakelijk geworden verandering in een bedrijf of organisatie concreet te maken.

Want medewerkers aansporen om morgen anders te gaan samenwerken aan (nieuwe) gemeenschappelijke uitdagingen of doelstellingen, is vandaag een meer dan actueel punt, stel ik in de praktijk vast. En dit in alle sectoren. Het oude Vlaams spreekwoord ‘stilstaan is achteruitgang’ heeft in deze snel veranderende wereld nog niets van zijn waarde ingeboet.

Johan Cruijff

In 2016 hebben reeds een aantal sterke figuren ons verlaten. In de muziekwereld denk je dan aan David Bowie, Prince, Toots Thielemans,… Stuk voor stuk unieke figuren, meesters in hun vak met grote uitstraling. Op sportief vlak denk ik in eerste instantie aan Johan Cruijff…

Oude wijn in nieuwe zakken

Dit is soms de repliek van (potentiële) klanten op “nieuwe” invalshoeken die externe consultants aanreiken. Hoewel natuurlijk de ene consultant de andere niet is, gaf het me inspiratie om er even dieper op in te gaan…

Bijkomende vragen of interesse?

Contacteer ons!