Change With Impact logo

ADVIES, BEGELEIDING & COACHING VOOR UW ORGANISATIE IN VERANDERING

Onze ervaring

Change with Impact garandeert dat u een beroep kan doen op jarenlange opgebouwde kennis, praktijkervaring en passende ondersteuning. Dit is onze sterkte! Hieronder een korte samenvatting van 30 jaar projectervaring.

Een carrièrebeeld van onze zaakvoerder

Reeds tijdens mijn masteropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen behoorden vakken zoals ‘Organisatie & beleid’ tot mijn favorieten. De introductie van scanning in supermarkten vormde het onderwerp van mijn thesis. Organisatorische vernieuwing in praktijk brengen, efficiëntie verhogen,… het werd al snel duidelijk dat dit mij boeide.

Bij mijn eerste werkgevers in de financiële wereld solliciteerde ik ook bewust voor vacatures waarbij een ‘interne organisator’ werd gezocht. Zo bouwde ik reeds bij aanvang van mijn carrière projectervaring op in uiteenlopende domeinen waarbij overleg en coördinatie tussen interne diensten belangrijk was om optimalisaties door te voeren.

Anderhalf jaar deel uitmaken van het kernteam in een grootschalig McKinsey-project was een unieke ervaring en een belangrijke “eye opener” om in te zien hoe je in een relatief korte tijdsspanne verschillende lagen van een organisatie tot een belangrijke verandering kan begeleiden. Een voortrekkersrol opnemen in het programmateam dat binnen een grootbank de ganse EURO-implementatie voorbereidde in al zijn aspecten, was een andere uitdaging waar ik vandaag positief op terugblik. Net als de deelname aan een interbancaire werkgroep die de basis legde voor de invoering van de IBAN-rekeningstructuur in België.

Mijn overstap naar de consulting op 40 jarige leeftijd leidde naar een grotere variatie van opdrachten in uiteenlopende sectoren. Dit gaf mij bredere en diepgaandere inzichten van succesfactoren om beoogde projectobjectieven te realiseren. Met de vele technologische vernieuwingen in het voorbije decennium, die overigens tot heel wat organisatorische veranderingen hebben geleid, kwam voor mij meer en meer het belang van ‘de menselijke factor’ tot uiting om tot succesvolle implementaties te komen.

Gaandeweg deelde ik mijn ervaringen en inzichten via het geven van opleidingen, het begeleiden van seminaries, coachingtrajecten, e.d. Hierdoor beschik ik vandaag over een breed instrumentarium aan werkmethodes in de begeleidingstrajecten.

Na een carrière van ruim 10 jaar in de consultingswereld, besliste ik om op zelfstandige basis mijn carrièrepad verder te zetten onder de naam “Change with Impact”, al dan niet in complementariteit met andere partners.

Kortom, mijn passie is en blijft het begeleiden van grote en kleine organisaties (alle sectoren) in periodes van organisatorische uitdagingen!

Dirk Put

Het volledig overzicht van zijn cv kan u terugvinden op zijn LinkedIn profiel.

Bijkomende vragen of interesse?

Contacteer ons!