Change With Impact logo

ADVIES, BEGELEIDING & COACHING VOOR UW ORGANISATIE IN VERANDERING

Onze overtuiging

Net zoals in sportteams, is ook binnen een organisatie (bedrijf, overheid, non-profit, …) de samenwerking in teamverband van essentieel belang.  Het is daarbij steeds zoeken naar kwaliteit, optimalisatie en groei vanuit een duidelijke visie en strategie.   Belangrijk hierbij is dat de talenten van de teamleden optimaal worden ingezet, met een flexibele taakverdeling en een passende ondersteuning. Succes komt immers niet vanzelf.

Nieuwe doelstellingen, bijsturingen,… die inspelen op steeds wijzigende contextfactoren. Je moet die veranderingen dan ook samen met alle betrokkenen aanpakken en ze omzetten in praktijk. En daar komt best wel wat complexiteit bij kijken.

Veranderingen liggen ook vaak erg gevoelig bij het eigen personeel, botsten op tegengestelde meningen, brengen veel weerstand met zich, e.d. Medewerkers motiveren voor de aankomende/noodzakelijke veranderingen blijkt vaak ook niet zo evident. Communicatie is daarom vaak hét sleutelwoord, en daar leggen wij een belangrijke focus op.

In onze trajecten belasten we u niet met veel theorie of ellenlange en gedetailleerde analyses die in de kast belanden, … zonder dat er veel verandering te merken is op de werkvloer. Wij kiezen voor een erg pragmatische benadering, met veel herkenbare voorbeelden, die aanzet tot actie!

Bijkomende vragen of interesse?

Contacteer ons!